საქართველოს ბანკის გადახდის ელექტრონული ტერმინალი

Server1.Ge-ს ჰოსტინგ სერვისის შეძენა და გააქტიურება შესაძლებელია საქართველოს ბანკის გადახდის ელექტრონული ტერმინალებით. თანხის გადახდა ...

Amazon EFS სარეზერვო ასლების სისტემა

Server1.Ge-ის სარეზერვო ასლები ავტომატურად ინახება ყოველდღიურად Amazon Elastic File System -ის ღრუბლოვან ფაილების საცავში, რაც საშუალბას გვაძლევს ...